Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

 

Prezentacja

 


 

1. Technik hotelarstwa jest zawodem bardzo interesującym i przyszłościowym, przygotowuje do pracy w branży turystycznej.


Hotelarstwo to zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościnności przyjezdnym, a więc zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie.


Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’.


Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy.


Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, kurortów SPA, których oferta trafia do coraz szerszej grupy klientów, a co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Goście korzystający z tych usług najbardziej cenią sobie profesjonalizm, rzetelność oraz stworzoną atmosferę przez pracowników danego obiektu. Takie przygotowanie zdobędzie niewątpliwie absolwent kierunku technik hotelarstwa co pozwoli znaleźć mu atrakcyjne wymarzone miejsce pracy.


Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia), ponadto zbieranie i gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich. Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

 

Hotelarstwo jest swego rodzaju misją i sztuką – sztuką gościnności, budowania relacji i kreatywności.

 

W Polsce i zagranicą hotelarstwo staje się znaczącą dziedziną gospodarki, a efektem tego zjawiska jest rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Dzięki nauce języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu - ułatwia znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

 

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju, co otwiera przed młodymi ludźmi ogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków.

 

2. Uczeń w trakcie nauki

a) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

- przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym, z rozszerzoną geografia i językiem angielskim,

- przedmioty zawodowe teoretyczne: podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, etyka zawodu, organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, język obcy zawodowy,

- przedmioty zawodowe praktyczne: pracownia hotelarska, pracownia obsługi
konsumenta, pracownia informatyczna,

b) odbywa praktyki zawodowe w renomowanych obiektach hotelarskich w kraju lub za granicą, na promach morskich oraz praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich

– w wymiarze 8 tygodni (4 tyg. w klasie 3 i 4 tyg. w klasie 4). Szkoła współpracuje z hotelami w Krakowie, Rzeszowie, Zakopanem, Katowicach, Warszawie, Arłamowie, a także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii i Grecji oraz promami morskimi Unity Line pływającymi do Szwecji.

 

c) zdobywa umiejętność biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego,

d) ma możliwość rozwijania zainteresowań na kursach: animatora czasu wolnego, barmana, baristy, aranżacji stołów i wnętrz, itp.,

e) odbywa wycieczki do obiektów hotelarskich oraz uczestniczy w spotkaniach z praktykami z branży hotelarskiej,
f) ma możliwość odbycia staży zawodowych w hotelach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, Hiszpanii i Grecji

g) ma możliwość zdobycia specjalizacji rozszerzającej umiejętności zawodowe: „Organizator imprez okolicznościowych, turystycznych i czasu wolnego”, „Sztuka kulinarna”.

 

3. KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

Kwalifikacja 1:


HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


1) Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.

2) Przygotowywanie i podawanie śniadań .
3) Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację HGT.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy III.

 

Kwalifikacja 2:


HGT.06 Realizacja usług w recepcji


1) Rezerwacja usług hotelarskich,
2) Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.


Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację HGT.06 odbywa się pod koniec I semestru klasy V.

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: TECHNIK HOTELARSTWA.


4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

 

5. BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła aby kształcić w zawodzie technik hotelarstwa posiada nowocześnie wyposażone pracownie:

 • hotelarską z częścią recepcyjną,
 • jednostki mieszkalne w hotelach: Sanvit*** i Bona***
 • technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe.


6. SZKOŁA I CO DALEJ – ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ


Absolwent technikum hotelarskiego po ukończeniu szkoły może:

 

1) podjąć zatrudnienie

 

TECHNIKUM PRACA

 • w obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, schroniskach,
  domach wycieczkowych, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych,
 • w ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, żeglugowej i lotniczej,
 • w ośrodkach informacji turystycznej,
 • w agroturystyce,
 • w biurach i agencjach turystycznych,
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organach administracji odpowiedzialnej za promocje turystyki,
 • ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie
  świadczenia usług noclegowych.

 

2) kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich i magisterskich w szkołach wyższych

 

Technikum studia wyższe praca na wszystkich kierunkach, a w szczególności związanych z : hotelarstwem, gastronomią, turystyką i rekreacją, zarządzaniem, marketingiem, ekonomią, technologią żywności i żywienia człowieka, wellness i spa.


3) podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Różne zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, co oznacza, że nie będziesz "przywiązany" do Różne zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, co oznacza, że nie będziesz "przywiązany" do wykonywania tej samej pracy przez całe życie. Uzupełnisz tylko brakującą kwalifikację i zdobędziesz kolejny zawód.