Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Prezentacja

 


 

1) Technik ekonomista to zawód wszechstronny, dający Ci ogromne i szerokie możliwości. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, księgowość przedsiębiorstwa, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą: produkcji, obrotu i usług, zatrudnienia i płac oraz sporządzać zeznania podatkowe i sprawozdania finansowe.

Edukacja ekonomiczna nie tylko otworzy Ci wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwali podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, podejmowania decyzji, rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, inwestowania pieniędzy, korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej

Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, bankowości, zarządzania, księgowości, podatków i marketingu. Ucząc się na kierunku technik ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone procesy gospodarcze zachodzące w kraju i na świecie.

Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

- uzdolnionych rachunkowo,

- operatywnych w działaniu,

- uczciwych,

- sumiennych i zdyscyplinowanych,

- odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,

- komunikatywnych,

- posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,

- posiadających umiejętności organizatorskie,

- stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,

- ceniących dobre relacje między ludźmi

- gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

2) Informacja dodatkowe

Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku technik ekonomista proponujemy uczestnictwo w rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych organizowanych w sądzie, warsztatach organizowanych przez Narodowy Bank Polski w Rzeszowie, lekcjach dydaktycznych organizowanych w Archiwum Państwowym, Podkarpackim Banku Spółdzielczym czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Będziesz miał możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez konsultantów z dziedziny ubezpieczeń, bankowości, ochrony praw konsumenta, podatków.

Praktyki zawodowe realizowane przez uczniów w klasie drugiej i trzeciej odbywają się w zakładach pracy u pracodawców w Polsce i zagranicą, np. Irlandii, Wielkiej Brytanii.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego w kwalifikacjach:

 

- EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

- EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek

 

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji EKA.04. i EKA.05. oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodzie technik ekonomista oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

3) Sylwetka absolwenta

Po skończonej szkole będziesz umiał:

- sporządzać dokumenty księgowe,

- prowadzić rachunkowość,

- wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,

- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej

- ustalać wynik finansowy,

- stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,

- podejmować decyzje ekonomiczne,

- sporządzać Biznes Plan,

- sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,

- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,

- obliczać zobowiązania podatkowe,

- stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,

- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,

- prowadzić korespondencję handlową i służbową,

- przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,

 

4) Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:

w bankach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, ubezpieczeniowych, instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych.

Będzie też przygotowany do tego, by uruchomić własną jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki osobowej czy kapitałowej.

Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również wstępem do kontynuacji kariery edukacyjnej. Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższane poprzez naukę w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość oraz zarządzanie, marketing, controlling, ubezpieczenia i podatki.

 

5) Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dysponujemy nowoczesną pracownią firmy symulacyjnej wyposażoną w sprzęt multimedialny i programy do prowadzenia księgowości, niezbędne pomoce dydaktyczne.

W naszej szkole uczniowie korzystają również z 3 pracowni komputerowych wyposażonych w pełne oprzyrządowanie komputerowe z dostępem do internetu. Każdy uczeń pracuje na samodzielnym stanowisku biurowym wyposażonym np. w: komputer/laptop, drukarkę sieciową, fiskalną, drukarkę etykiet, kasę fiskalna oraz oprogramowanie magazynowo-sprzedażowe, kadrowo- płacowe i księgowe firm: INSERT (Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz, Rewizor) i Comarch (Optima ERP) oraz ZUS (Płatnik).

Szkoła dysponuje wieloma pracowniami zawodowymi wyposażonymi w pomoce dydaktyczne oraz komputer z rzutnikiem multimedialnym.