Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

 

Historia Klubu

Sport w naszej szkole ma długoletnią tradycję, sięgającą lat 20-tych. W skład kadry pedagogicznej wychowania fizycznego wchodzą wykształceni i doświadczeni nauczyciele, którzy dążą do jak najlepszego poziomu zajęć sportowych, do zaszczepienia entuzjazmu do uprawiania sportu oraz proponowania atrakcyjnych zajęć.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych. Zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe, organizowane w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ekonomik – Sanok” dają możliwość nauczenia się pracy zespołowej, poznania smaku zwycięstwa oraz goryczy porażki. Uczą zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”. Sprzyja temu położenie Szkoły. Szkoła znajduje się w centrum Sanoka, co daje możliwość wykorzystania miejskiej infrastruktury sportowej, tj. lodowiska, basenu, stadionu lekkoatletycznego, czy też hali sportowej PWSZ w Sanoku. Bezpośrednim przełożeniem tych działań i możliwości są nasze sukcesy sportowe jakie osiągamy na etapie powiatowym, rejonowym jak i wojewódzkim.

Uczniowski Klub Sportowy „EKONOMIK SANOK” powstał w 2008 r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku, gdzie również znajduje się jego siedziba.

Celem Klubu jest planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe i organizacyjne szkoły oraz o fundusze finansowe.

Uczniowski Klub Sportowy działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą prawo oświatowe oraz z własnym statutem.

W skład Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego wchodzą:

- Prezes Zarządu – Radosław Zdybek

- Wiceprezes Zarządu – Paweł Bieganowski

- Sekretarz Zarządu – Jacek Kosztołowicz.

Klub nosi nazwę „Ekonomik Sanok” i posiada barwy czerwono – czarno – białe.

 

Celem działalności Klubu jest:

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku młodzieżowym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, integracja z młodzieżą z kraju i zagranicy w trakcie realizacji zadań szkoleniowych i zawodów sportowych,

- podtrzymywanie i rozwijanie tradycji zdrowego, sportowego stylu życia,

- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

- stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie aktywnego spędzania czasu przez młodzież poprzez różnorodne formy aktywności sportowej,

- organizacja zawodów sportowych,

- udział w zawodach sportowych.

 

I miejsce w Rejonowej Licealiadzie

I miejsce w Rejonowej Licealiadzie

w Unihokeju

Finał Wojewódzki Licealiady w Badmintonie

I miejsce w Rejonowej Licealiadzie

w Tenisie Stołowym Dziewcząt