Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

prof. Karol Adamiecki (1866-1933)

 

 

Polski ekonomista. Jedna z najbardziej interesujących postaci polskiego życia gospodarczego dwudziestego wieku. Współtwórca nauki organizacji i zarządzania. Inżynier. Profesor Politechniki Warszawskiej. 1925 organizator Instytutu Naukowej  Organizacji  Pracy  w  Warszawie. Wprowadził podstawowe zasady teoretyczne z dziedziny nauki organizacji i zarządzania (prawo harmonii doboru, harmonia działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji). Główne prace (wydane pośmiertnie): O istocie naukowej organizacji (1938), Harmonizacja pracy (1948).

 

Dane personalne:

Imię i nazwisko:

Karol Adamiecki

Data urodzenia:

18.03.1866

Miejsce urodzenia:

Dąbrowa Górnicza

Narodowość:

polska

 

Przebieg edukacji:

Instytut Technologiczny w Petersburgu:

stopień inżyniera-technologa

w 1891r.

Wyższa Szkoła Rzemieślnicza

w Łodzi (szkoła średnia):

ukończenie z odznaczeniem

 

Praca zawodowa:

1925-1933 Instytut Naukowej Organizacji

dyrektor

1922-1933 Politechnika Warszawska

kierownik katedry

* Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych

 

1919-1922 Politechnika Lwowska

wykładowca

1915-1918 Lilpop, Rau i Loewenstein Kremieńczug (Rosja)

stały doradca techniczny

1911-1915 Lilpop, Rau i Loewenstein Warszawa

stały doradca techniczny

1911-1915 własne biuro techniczne w Warszawie

właściciel i dyrektor

1907-1911 Zakłady Ceramiczne „Korwinów”

dyrektor

1906-1907 Bogusławskie Zakłady Hutnicze (Ural)

doradca

1906 Ostrowieckie Zakłady Hutnicze

dyrektor

1901-1906 Walcownia Rur i Żelaza w Jekaterynosławiu

dyrektor techniczny

1898-1901 Zakłady Hartmana w Ługańsku (Rosja)

szef oddziału walcowni

1895-1898 Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej

asystent szefa oddziału walcowni

1891-1895 Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej

rysownik w biurze technicznym

 

Osiągnięcia na polu nauki i organizacji:

  1. teoria harmonizacji – w pracy zbiorowej największy wynik ekonomiczny zależy równocześnie od: doboru stanowisk pracy; relacji dotyczących środków, ludzi, maszyn, materiałów, surowców; dokładnego uzgodnienia czasów działania ludzi, maszyn, urządzeń; doboru środków na stanowiska robocze (ludzi, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców)
  2. harmonogramy Adamieckiego – graficzne wykresy przebiegu produkcji w czasie, ujawniają brak synchronizacji i harmonii w doborze środków i działań, umożliwiają eliminację przestojów i oczekiwań
  3. zestaw praw ekonomicznych (podstawowe prawa nauki organizacji) – połączenie prawa harmonii z prawami podziału i koncentracji, działają one niezależnie od woli ludzi i rządzą ich działalnością niezależnie od celów, do których zmierzają
  4. prawo wzrastającej (optymalnej) produkcji – pozwala określić charakterystykę ekonomiczną każdego organizmu wytwórczego, zwraca uwagę na koszt czasu, nazywany „najdroższym czynnikiem produkcji”
  5. cykl organizacyjny (określenie celu działania, przygotowanie środków, wykonanie i kontrola) – włączenie do praw i zasad nauki organizacji sformułowanego przez H. Le Chatelieracyklu organizacyjnego
  6. prawo inercji przyzwyczajeń i prawo przekory – we wszystkich przypadkach, gdy mamy do czynienia z pracą ludzką wprowadzania ulepszeń organizacyjnych powinno odbywać się stopniowo, w przeciwnym razie muszą nastąpić straty na pokonanie oporów

Ciekawostka:

Adamiecki  jako  „poprzednik  Taylora”.  Adamiecki,  wygłaszając  w  Jekaterynosławiu  swój  referat  w  lutym  1903   roku,  wyprzedził, w głoszeniu zasad naukowej organizacji pracy, Taylora („guru zarządzania„), którego książka Shop Management została wydana w marcu 1903 roku, a więc miesiąc po referacie Adamieckiego.

 

 Źródło: Adamiecki, Karol: O nauce organizacji. Warszawa, 1985