Ogłoszenie o zamówieniu - Dostwa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku - 2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty