EGZAMINY KLASYFIKACYJNE, POPRAWKOWE I MATURALNE

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
19.08.2015 (środa) godz. 9.00 planowanie i sprawozdawczość s. 207
20.08.2015 (czwartek) godz. 8.00 etyka zawodu s. 207
21.08.2015 (piątek) godz. 9.00 działalność gospodarcza s. 207

EGZAMINY POPRAWKOWE
24.08.2015 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 206 matematyka
24.08.2015 (poniedziałek) godz. 9.00 s. 207 język angielski
26.08.2015 (środa) godz. 9.00 s. 406 podstawy hotelarstwa oraz organizacja i technika pracy
26.08.2015 (środa) godz. 9.00 s. 408 geografia
27.08.2015 (czwartek) godz. 9.00 s. 201 język angielski zawodowy oraz logistyka w procesach produkcji
27.08.2015 (czwartek) godz. 9.00 s. 303 język polski
28.08.2015 (piątek) godz. 9.00 s. 104 Historia oraz obsługa konsumenta

MATURA POPRAWKOWA 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) godz. 9.00
Maturzyści pojawiają się w szkole o godz. 8.00.

Jak każdego roku – najlepsza matura wśród techników powiatu sanockiego

Średnia zdawalność w technikach w Polsce 64 %
Średnia zdawalność w technikach w powiecie sanockim 55 %
Średnia zdawalność w Ekonomiku – 78 %
Najlepsze wyniki indywidualne z j. polskiego 79 % (technikum ekonomiczne, technikum logistyczne)
Najlepsze wyniki indywidualne z j. angielskiego 100 % (technikum logistyczne)
Najlepsze wyniki indywidualne z matematyki 92 % (technikum ekonomiczne)
Bardzo dobrze wypadły egzaminy z przedmiotów dodatkowych: geografii, biologii, historii, wos.
GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI I ABSOLWENTÓW.