ZS1 SZKOŁĄ SUKCESU

2015_2017mathumjpol

Opublikowano wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2015-2017. Metoda EWD pozwala oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne, czyli efektywność nauczania w danej szkole. Dla każdego z techników powiatu sanockiego (na wykresach) wyznaczono elipsy ilustrujące pozycję danej szkoły na tle rozkładu wszystkich szkół w Polsce. Na osi X zaznaczono wynik egzaminu, na osi Y EWD, czyli efektywność nauczania w szkole. Obraz szkoły przedstawiono w postaci elipsy. Ważne jest, aby była ona umiejscowiona w odpowiedniej ćwiartce wykresu. Nasza Szkoła znalazła się w górnej prawej ćwiartce, czyli jest SZKOŁĄ SUKCESU charakteryzującą się wysokimi wynikami egzaminacyjnymi i wysoką efektywnością nauczania. Mamy powód do dumy i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Staż ekonomistów i logistyków w Irlandii

wycieczka2 wyciczka1praca2 wyc5    praca3

 

 

Grupa ciekawych świata uczniów z klas 3a i 3l postanowiła odbyć swoją praktykę zawodową z Irlandii. Połowa stażu za nimi. Przyjaźni i mili Irlandczycy tworzą dobrą atmosferę, a nasi stażyści zyskują coraz więcej przyjaciół w miejscach pracy. Widać, że dobrze się tam czują.  Każdy weekend to także okazja do ciekawej wycieczki. Czasem może i pada, ale jak widać humory dopisują. Nawet huragan im nie zaszkodził. Może jednak klimat Irlandii ma coś w sobie? A na pewno maja coś w sobie uczniowie, którzy tam pojechali.

Czytaj dalej

Cykl warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.

W dniach 6-7 października 2017 nasze wolontariuszki uczestniczyły w cyklu szkoleń, które jak co roku odbyły się w Ośrodku Caritas w Zboiskach. Program szkoleń był bardzo bogaty. Pierwszego dnia młodzież z sanockich szkół ponadgimnazjalych mogła wysłuchać wykładów prowadzonych przez panią psycholog, przedstawiciela Policji  oraz ekologa o następującej tematyce: „Narkotyki i dopalacze”, „Wolontariusz i jego podopieczni”, „Promowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia”, „BHP w wolontariacie” , „Niebezpieczne rośliny inwazyjne”. Wielu wrażeń dostarczyły młodzieży warsztaty pt. „Bezpieczeństwo i samoobrona” . W drugi dzień pobytu wolontariusze wysłuchali wykładu poprowadzonego przez prezes fundacji „SANITAS” – „Nie bójmy się raka” oraz uczestniczyli w prelekcji i warsztatach z udzielania pierwszej pomocy.

10 9 8 7 6 20171007_122210 (2) 20171007_122137 (1) 20171007_112145 20171007_102019 (1)

Trójbój obronny „Sokoła” – 2017

II miejsce zdobył Krystian Kurzydło (z kl. 2ż), III Justyna Zajdel (z kl. 2a) w Zawodach Trójboj Obronny”Sokoła” – 2017 organizowanych ku pamięci pobytu kpt. Józefa Hallera w Sanoku we wrześniu 1914. Konkurencje Trójboju obejmowały: biegi, strzelanie na odległość oraz rzut granatem na odległość. Zawody odbyły się w dniu 7.10.2017 r. na terenach zielonych MOSiR w Sanoku. Krystianowi i Justynie gratulujemy osiągniętego wyniku.

pobrane         pobrane (1)

Źródło: http://www.sokolsanok.pl/

Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych: „Szlakiem sakralnych śladów wielokulturowości regionu”

6 października 2017 r. 36  uczniów klas pierwszych miało okazję zobaczyć miejsca świadczące, o tym, że nasz region  jest nie tylko piękny, ale też wyjątkowy ze względu na bogactwo i różnorodność kulturową jego mieszkańców. W ramach wycieczki przedmiotowej z wiedzy o kulturze uczniowie udali się do Komańczy, gdzie spotkali się z księdzem greckokatolickim Andrzejem Żurawiem oraz klerykiem,  który oprowadził grupę po cerkwi, opowiadając o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach, podobieństwach i różnicach. Czytaj dalej

Częstochowa 7 października

20171007_105833_120171007_11593520171007_12005920171007_235126_320171007_170125

Pielgrzymka maturzystów, wychowawców i katechetów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Być żywym diamentem w koronie Maryi” nawiązującym do jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej.